Search found 295 matches

by Viorel
27 Nov 2014, 08:41
Forum: Programare generala
Topic: intrerupere program
Replies: 6
Views: 4950

Re: intrerupere program

Dacă c.exe este lansat cu CreateProcess, atunci încearcă asta:

Code: Select all

WaitForSingleObject( h, INFINITE );
Unde h este hProcess returnat de CreateProcess în parametrul PROCESS_INFORMATION.
by Viorel
18 Nov 2014, 19:42
Forum: Windows
Topic: registri Windows
Replies: 3
Views: 17261

Re: registri Windows

Te interesează Registrul de Sistem unde poți stoca diverse date, sau chestiuni legate de programarea microprocesoarelor pe 64 de biți în limbaj de asamblare?
by Viorel
15 Oct 2014, 21:04
Forum: MFC, ATL, WTL si GDI+.
Topic: Problema CListCtrl intr-un View
Replies: 4
Views: 6414

Re: Problema CListCtrl intr-un View

Încearcă să redimensionezi coloanele cu SetColumnWidth nu doar ca răspuns la OnSize, ci și după adăugarea coloanelor în OnInitialUpdate. (Creează o funcție separată pentru ajustarea coloanelor). Se pare că ordinea funcțiilor OnSize și OnInitialUpdate nu este una bine stabilită.
by Viorel
07 Oct 2014, 12:53
Forum: Limbajul C++
Topic: Problema inversul elementelor pare dintr-un vector
Replies: 10
Views: 7983

Re: Problema inversul elementelor pare dintr-un vector

Vezi dacă e corect:

Code: Select all

x = 2;
for( int i = 0; i < n; ++i )
{
	for( int j = 0; j < m; ++j )
	{
		if( ( x % 5 ) == 0 ) ++++x;
		v[i][j] = x;
		++++x;
	}
}

for( int i = 0; i < n; ++i )
{
	for( int j = 0; j < m; ++j )
	{
		cout << v[i][j] << " ";
	}
	cout << endl;
}
by Viorel
25 Aug 2014, 21:05
Forum: MFC, ATL, WTL si GDI+.
Topic: Vector to CArray
Replies: 23
Views: 19257

Re: Vector to CArray

Cred că-l poți înlocui cu CArray<CArray<COLORREF>>.
by Viorel
21 Aug 2014, 08:28
Forum: Limbajul C++
Topic: alocare memorie
Replies: 4
Views: 4022

Re: alocare memorie

Una din soluții: int * p = new int [row * col]; for( int i = 0; i < row; i++ ) { for( int j = 0; j < col; j++ ) { cout << "tab[" << i << "][" << j << "] = "; cin >> p[col * i + j]; } } cout << endl; for( int i = 0; i < row; i++ ) { for( int j = 0; j < col; j++ ) { cout << "\t\t" << p[col * i + j]; }...
by Viorel
20 Jul 2014, 21:46
Forum: Limbajul C++
Topic: Numar de aparitii .
Replies: 1
Views: 2381

Re: Numar de aparitii .

Încearcă un alt fel de ciclu de citire din fișier:

Code: Select all

while( ! outputfile.get(ch).fail()) 
{
  ch = tolower(ch);
  if( . . .
}
by Viorel
13 Jun 2014, 14:36
Forum: MFC, ATL, WTL si GDI+.
Topic: CRect::MoveToXY in VC6
Replies: 3
Views: 8951

Re: CRect::MoveToXY in VC6

Din documentație reiese că funcția deplasează dreptunghiul spre poziția specificată. Asta nu pare complicat. Se poate încerca așa: r.OffsetRect( CSize( x, y ) - r.TopLeft() ). Pot fi consultate și sursele MFC.
by Viorel
02 Jun 2014, 08:15
Forum: Limbajul C++
Topic: Structruri
Replies: 1
Views: 2231

Re: Structruri

Cred că al doilea program nu rulează din același motiv pentru care rulează primul: din întîmplare. Deoarece pointerii nu sînt inițializați, trebuie să ai noroc ca strlen să încerce să funcționeze cu date rămase în memorie de la programele anterioare și să returneze o valoare suficientă pentru alocar...
by Viorel
05 May 2014, 08:51
Forum: Limbajul C++
Topic: Alocare dinamica matrice in C+
Replies: 2
Views: 2214

Re: Alocare dinamica matrice in C+

Încearcă:

Code: Select all

*a = new int*[n];
Există și varianta bazată pe vectori:

Code: Select all

vector<vector<int>> a;
a.resize( n );
for( auto & t : a ) t.resize( m );
by Viorel
08 Apr 2014, 08:26
Forum: Limbajul C++
Topic: More than one operator "==" matches these operands
Replies: 3
Views: 2551

Re: More than one operator "==" matches these operands

Cred că e nevoie de mai multe detalii. Vezi dacă există o fereastră Output (în meniul View) cu alte amănunte. Depinde și de constructorii clasei. Vezi dacă merge cînd mai adaugi un operator: bool operator == (rational r, int i) { return ( r == rational(i, 1) ) != 0; } Dacă nu, atunci oferă mai multe...
by Viorel
18 Feb 2014, 21:42
Forum: Limbajul C++
Topic: error LNK2019: unresolved external symbol _main referenced
Replies: 2
Views: 1914

Re: error LNK2019: unresolved external symbol _main referenc

În C++ funcțiile se definesc separat. Încearcă:

Code: Select all

int bint( int *n, int b = 10 )
{
  . . . .
}

int main()
{
  int numar;
  bint( &numar );

  return 0;
}
Acum ar trebui să se compileze. Rămîne să corectezi erorile de funcționare.
by Viorel
04 Feb 2014, 10:14
Forum: Windows API
Topic: RichEdit 8.0 - EM_INSERTIMAGE
Replies: 3
Views: 5563

Re: RichEdit 8.0 - EM_INSERTIMAGE

Cred că ar trebui să inițializezi RICHEDIT_IMAGE_PARAMETERS, în special xWidth și xHeight. Pentru început încearcă niște constante.
by Viorel
26 Jan 2014, 14:25
Forum: Limbajul C++
Topic: Legaturi_intre_clase
Replies: 12
Views: 5093

Re: Legaturi_intre_clase

Dacă nu dorești să simplifici, atunci încearcă asta: companieasigurari operator += ( politaasigurare* p ) { companieasigurari c; c.nrpolite = this->nrpolite + 1; c.polite = new politaasigurare*[c.nrpolite]; for(int i = 0; i < this.nrpolite; i++) { c.polite[i] = this->polite[i]; } c.polite[this->nrpo...
by Viorel
22 Jan 2014, 09:17
Forum: Windows API
Topic: function ___tmainCRTStartup | Fatal error LNK1120
Replies: 3
Views: 5433

Re: function ___tmainCRTStartup | Fatal error LNK1120

Erorile referitoare la stringuri se rezolvă așa:

Code: Select all

LPCTSTR lpszAppname = _T("Generic");
Înlocuiește 'int CmdShow' cu 'int nCmdShow'.