Search found 296 matches

by Viorel
22 Jan 2014, 09:17
Forum: Windows API
Topic: function ___tmainCRTStartup | Fatal error LNK1120
Replies: 3
Views: 7725

Re: function ___tmainCRTStartup | Fatal error LNK1120

Erorile referitoare la stringuri se rezolvă așa:

Code: Select all

LPCTSTR lpszAppname = _T("Generic");
Înlocuiește 'int CmdShow' cu 'int nCmdShow'.
by Viorel
20 Jan 2014, 09:33
Forum: Limbajul C++
Topic: matrice alocata dinamic
Replies: 7
Views: 5396

Re: matrice alocata dinamic

Nu cred că adresa lui p[0] ar trebui să fie aceeași cu adresa lui p[0][0] , deoarece valorile aparțin unor zone alocate cu funcții malloc diferite. Dar valoarea lui p[0] ar trebui să fie egală cu adresa lui p[0][0] . Ar trebui să fie egale următoarele valori: p == &p[0] p[0] == &p[0][0] p[1] == &p[1...
by Viorel
19 Jan 2014, 12:57
Forum: Programare generala
Topic: Problema SQL
Replies: 1
Views: 3445

Re: Problema SQL

Vezi dacă merge:

Code: Select all

SELECT TOP(1) * FROM Tabela1 WHERE @numar >= nmin AND @numar <= nmax ORDER BY nmax - nmin ASC
by Viorel
12 Jan 2014, 13:32
Forum: Windows API
Topic: Proces Parent ID ciudat
Replies: 4
Views: 8805

Re: Proces Parent ID ciudat

În Process Explorer se poate afișa Properties pentru fiecare proces, de ex. pentru wininit.exe . Dacă acolo scrie „Parent: <Non-existent Process> (436)”, înseamnă că părintele a fost terminat, iar PID-ul 436 a fost atribuit unui alt proces lansat mai tîrziu. De aici o modalitate simplă de a verifica...
by Viorel
12 Jan 2014, 00:47
Forum: Windows API
Topic: Proces Parent ID ciudat
Replies: 4
Views: 8805

Re: Proces Parent ID ciudat

Multe articole menționează reutilizarea identificatoarelor PID atunci cînd un proces își termină existența și nu mai este referit. Prin urmare coloana th32ParentProcessID ar putea să se refere la un proces care nu e părintele adevărat, pentru că părintele corect a fost terminat anterior și nici nu e...
by Viorel
05 Jan 2014, 22:14
Forum: Limbajul C++
Topic: Intrebare POO
Replies: 2
Views: 2839

Re: Intrebare POO

Variabilele _nume , _autor1 ș. a. au rămas fără nici o valoare clară. Probabil intenția a fost asta: char _nume[40], _autor1[40], _autor2[40]; int _nrpag; double _pret; strcpy_s( _nume, "Trecea o moara pe Siret" ); strcpy_s( _autor1, "Mihail Sadoveanu" ); strcpy_s( _autor2, "--" ); _nrpag = 200; _pr...
by Viorel
16 Nov 2013, 22:32
Forum: Limbajul C++
Topic: variabila fisier text ca parametru funcie
Replies: 2
Views: 3214

Re: variabila fisier text ca parametru funcie

Depinde de tehnica de citire din fișiere. Poți să transmiți următorii parametri: FILE * — dacă deschizi fișierul cu fopen , int — dacă deschizi fișierul cu open , HANDLE — dacă deschizi fișierul cu CreateFile , CStdioFile & — dacă folosești MFC, std::ifstream & — dacă folosești STL, StreamReader ^ —...
by Viorel
15 Nov 2013, 00:25
Forum: Limbajul C++
Topic: Siruri de caractere
Replies: 4
Views: 4275

Re: Siruri de caractere

Iată un exemplu care elimină numerele cu parte fracționară:

Code: Select all

#include <string>
#include <regex>
. . . .
using namespace std;
string intrare = "Reprezentat cu 4 zecimale PI este 3.1416 si e este 2.7183";
string ieșire = regex_replace(intrare, regex("\\b\\d+[.]\\d+\\b"), "");
by Viorel
22 Aug 2013, 20:59
Forum: MFC, ATL, WTL si GDI+.
Topic: IE WebBrowser nu trimite unele mesaje de redesenare
Replies: 3
Views: 8228

Re: IE WebBrowser nu trimite unele mesaje de redesenare

E posibil ca clasa CHtmlView să nu fi fost proiectată pentru o astfel de utilizare. Există un proiect simplu care să demonstreze problema?
by Viorel
19 Jul 2013, 21:38
Forum: Programare generala
Topic: Explorer Style in VB
Replies: 2
Views: 3732

Re: Explorer Style in VB

Probabil ar trebui să scrii SubItemIndex = 0 la începutul procedurii.
by Viorel
25 Jun 2013, 07:52
Forum: Limbajul C++
Topic: comparare siruri
Replies: 2
Views: 3613

Re: comparare siruri

Încearcă cin.getline.
by Viorel
04 Jun 2013, 16:53
Forum: MFC, ATL, WTL si GDI+.
Topic: 'ON_CBN_SELCHANGE' : undeclared identifier
Replies: 5
Views: 10584

Re: 'ON_CBN_SELCHANGE' : undeclared identifier

Notificarea se numește CBN_SELCHANGE și este emisă prin mesajul WM_COMMAND. Parametrii WPARAM și LPARAM sînt descriși în documentație.

Dacă mesajul este tratat de o funcție a dialogului, atunci apelează acea funcție direct.
by Viorel
02 May 2013, 09:22
Forum: Limbajul C++
Topic: #define SQR(x) (x*x) ?
Replies: 7
Views: 5756

Re: #define SQR(x) (x*x) ?

Cred că este o macrodefiniție, care înlocuiește aparițiile de tipul SQR(ceva) cu ceva*ceva . De exemplu: y = SQR(7); se înlocuiește cu y = 7 * 7; obținînd astfel pătratul 49. Funcționează altfel în cazul y = SQR(3+4); care devine y = 3+4*3+4; Rezultatul 19 nu mai este pătratul lui 3+4. Se poate core...
by Viorel
21 Apr 2013, 22:16
Forum: Limbajul C++
Topic: Alocare dinamica matrice in POO
Replies: 5
Views: 4217

Re: Alocare dinamica matrice in POO

Încearcă acest început: class matrice { public: matrice(int rinduri, int coloane) { mRinduri = rinduri; mColoane = coloane; mValori = new int[mRinduri * mColoane](); } ~matrice() { delete mValori; } int * operator [] (int rind) { return mValori + mColoane * rind; } private: int mRinduri, mColoane; i...
by Viorel
20 Apr 2013, 18:45
Forum: Limbajul C++
Topic: Problema string
Replies: 4
Views: 3538

Re: Problema string

Mai încearcă o variantă: string s = "abcdefghi"; for each( auto c in s ) { cout << c; switch(c) { case 'a': cout << '1'; break; case 'e': cout << '2'; break; case 'i': cout << '3'; break; case 'o': cout << '4'; break; case 'u': cout << '5'; break; } } Ar trebui analizate și majusculele.