Am nevoie de ajutor

Intrebari despre limbajul C++, standardul C++, STL, OOP in C++ sau alte subiecte nelegate de VisualC++
Post Reply
uninvited66
Junior
Junior
Posts: 1
Joined: 19 Aug 2016, 00:17
Judet: Ialomiţa

Am nevoie de ajutor

Post by uninvited66 » 19 Aug 2016, 00:20

Da stiu e vorba despre c# nu c++ dar poate ma poate ajuta cineva.

using UnityEngine;
using System.Collections;
using UnityEngine.UI;
using UnityEngine.SceneManagement;
public class TheStack : MonoBehaviour
{
public Color32[] gameColors = new Color32[4];
public Material stackMat;
public Text scoreText;
public GameObject endPanel;

private const float BOUNDS_SIZE = 3.5f;
private const float STACK_MOVING_SPEED = 5.0f;
private const float ERROR_MARGIN = 0.1f;
private const float STACK_BOUNDS_GAIN = 0.25f;
private const int COMBO_START_GAIN = 3;

private GameObject[] theStack;
private Vector2 stackBounds = new Vector2(BOUNDS_SIZE, BOUNDS_SIZE);

private int stackIndex;
private int scoreCount = 0;
private int combo = 0;

private float tileTransition = 0.0f;
private float tileSpeed = 2.5f;
private float secondaryPosition;

private bool isMovingOnX = true;
private bool gameOver = false;

private Vector3 desiredPosition;
private Vector3 lastTilePosition;

private void Start()
{
theStack = new GameObject[transform.childCount];
for (int i = 0; i < transform.childCount; i++)
{
theStack = transform.GetChild(i).gameObject;
ColorMesh(theStack.GetComponent<MeshFilter>().mesh);
}

stackIndex = transform.childCount - 2;
}

private void CreateRubble(Vector3 pos, Vector3 scale)
{
GameObject go = GameObject.CreatePrimitive(PrimitiveType.Cube);
go.transform.localPosition = pos;
go.transform.localScale = scale;
go.AddComponent<Rigidbody>();

go.GetComponent<MeshRenderer>().material = stackMat;
ColorMesh(go.GetComponent<MeshFilter>().mesh);
}

private void Update()
{
if (Input.GetMouseButtonDown(0))
{
if (gameOver)
return;

if (PlaceTile())
{
SpawnTile();
scoreCount++;
scoreText.text = scoreCount.ToString();
}
else
{
EndGame();
}
}

MoveTile();

// Move the stack
transform.position = Vector3.Lerp(transform.position, desiredPosition, STACK_MOVING_SPEED * Time.deltaTime);
}

private void MoveTile()
{
if (gameOver)
return;

tileTransition += Time.deltaTime * tileSpeed;
if (isMovingOnX)
theStack[stackIndex].transform.localPosition = new Vector3(Mathf.Sin(tileTransition) * BOUNDS_SIZE, scoreCount, secondaryPosition);
else
theStack[stackIndex].transform.localPosition = new Vector3(secondaryPosition, scoreCount, Mathf.Sin(tileTransition) * BOUNDS_SIZE);
}

private void SpawnTile()
{
lastTilePosition = theStack[stackIndex].transform.localPosition;
stackIndex--;
if (stackIndex < 0)
stackIndex = transform.childCount - 1;

desiredPosition = (Vector3.down) * scoreCount;
theStack[stackIndex].transform.localPosition = new Vector3(0, scoreCount, 0);
theStack[stackIndex].transform.localScale = new Vector3(stackBounds.x, 1, stackBounds.y);

ColorMesh(theStack[stackIndex].GetComponent<MeshFilter>().mesh);
}

private bool PlaceTile()
{
Transform t = theStack[stackIndex].transform;

if (isMovingOnX)
{
float deltaX = lastTilePosition.x - t.position.x;
if (Mathf.Abs(deltaX) > ERROR_MARGIN)
{
//CUT THE TILE
combo = 0;
stackBounds.x -= Mathf.Abs(deltaX);
if (stackBounds.x <= 0)
return false;

float middle = lastTilePosition.x + t.localPosition.x / 2;
t.localScale = new Vector3(stackBounds.x, 1, stackBounds.y);
CreateRubble
(
new Vector3((t.position.x > 0)
? t.position.x + (t.localScale.x / 2)
: t.position.x - (t.localScale.x / 2)
, t.position.y
, t.position.z),
new Vector3(Mathf.Abs(deltaX), 1, t.localScale.y)
);
t.localPosition = new Vector3(middle - (lastTilePosition.x / 2), scoreCount, lastTilePosition.z);
}
else
{
if (combo > COMBO_START_GAIN)
{
stackBounds.x += STACK_BOUNDS_GAIN;
if (stackBounds.x > BOUNDS_SIZE)
stackBounds.x = BOUNDS_SIZE;

float middle = lastTilePosition.x + t.localPosition.x / 2;
t.localScale = new Vector3(stackBounds.x, 1, stackBounds.y);
t.localPosition = new Vector3(middle - (lastTilePosition.x / 2), scoreCount, lastTilePosition.y);
}

combo++;
t.localPosition = new Vector3(lastTilePosition.x, scoreCount, lastTilePosition.z);
}
}
else
{
float deltaZ = lastTilePosition.z - t.position.z;
if (Mathf.Abs(deltaZ) > ERROR_MARGIN)
{
//CUT THE TILE
combo = 0;
stackBounds.y -= Mathf.Abs(deltaZ);
if (stackBounds.y <= 0)
return false;

float middle = lastTilePosition.z + t.localPosition.z / 2;
t.localScale = new Vector3(stackBounds.x, 1, stackBounds.y);
CreateRubble
(
new Vector3(t.position.x
, t.position.y
, (t.position.z > 0)
? t.position.z + (t.localScale.z / 2)
: t.position.z - (t.localScale.z / 2)),
new Vector3(Mathf.Abs(deltaZ), 1, t.localScale.z)
);
t.localPosition = new Vector3(lastTilePosition.x, scoreCount, middle - (lastTilePosition.z / 2));
}
else
{
if (combo > COMBO_START_GAIN)
{
if (stackBounds.y > BOUNDS_SIZE)
stackBounds.y = BOUNDS_SIZE;

stackBounds.y += STACK_BOUNDS_GAIN;
float middle = lastTilePosition.z + t.localPosition.z / 2;
t.localScale = new Vector3(stackBounds.x, 1, stackBounds.y);
t.localPosition = new Vector3(lastTilePosition.x, scoreCount, middle - (lastTilePosition.z / 2));
}
combo++;
t.localPosition = new Vector3(lastTilePosition.x, scoreCount, lastTilePosition.z);
}
}

secondaryPosition = (isMovingOnX)
? t.localPosition.x
: t.localPosition.z;
isMovingOnX = !isMovingOnX;

return true;
}

private void ColorMesh(Mesh mesh)
{
Vector3[] vertices = mesh.vertices;
Color32[] colors = new Color32[vertices.Length];
float f = Mathf.Sin(scoreCount * 0.25f);

for (int i = 0; i < vertices.Length; i++)
colors = Lerp4(gameColors[0], gameColors[1], gameColors[2], gameColors[3], f);

mesh.colors32 = colors;
}

private Color32 Lerp4(Color32 a, Color32 b, Color32 c, Color32 d, float t)
{
if (t < 0.33f)
return Color.Lerp(a, b, t / 0.33f);
else if (t < 0.66f)
return Color.Lerp(b, c, (t - 0.33f) / 0.33f);
else
return Color.Lerp(c, d, (t - 0.66f) / 0.33f);
}

private void EndGame()
{
if(PlayerPrefs.GetInt("score") < scoreCount)
PlayerPrefs.SetInt ("score" , scoreCount);
gameOver = true;
endPanel.SetActive(true);
theStack[stackIndex].AddComponent<Rigidbody>();
}

public void OnButtonClick(string sceneName)
{
SceneManager.LoadScene(sceneName);
}
}acesta este scriptul meu, functioneaza fara nici o eroare din tot ce am vazut


problema este urmatoarea, il folosesc in Unity si este pentru un joc Android. Dupa compilare, pe orice dispozitiv sau emulator android il bag, imi arata o imagine neagra si iese !

Are cineva idee ce as putea face caut de 1 saptamana forumurile si nu dau de nici un raspuns !Post Reply