[MFC] Cum enumar fisiere?

Despre MFC, ATL si alte biblioteci C++ de la Microsoft (forum moderat)
Post Reply
User avatar
Ovidiu Cucu
Fondator
Fondator
Posts: 3778
Joined: 11 Jul 2007, 16:10
Judet: Iaşi
Location: Iasi
Contact:

[MFC] Cum enumar fisiere?

Post by Ovidiu Cucu » 23 Oct 2007, 15:20

Intrebare
Cum enumar fisierele dintr-un folder?

Raspuns
Simplu, folosind clasa MFC CFileFind.

Exemplu 1

Code: Select all

int CFoo::EnumFiles(LPCTSTR pszDir, LPCTSTR pszWildcard, CStringArray& arrFiles)
{
  _ASSERTE(NULL != pszDir); // put something here, dude! 
  arrFiles.RemoveAll();
  CString strToFind;
  if(NULL == pszWildcard)
   strToFind.Format(_T("%s\\*.*"), pszDir);
  else
   strToFind.Format(_T("%s\\%s"), pszDir, pszWildcard);

  CFileFind ff;
  BOOL bFound = ff.FindFile(strToFind);
  while(bFound)
  {
   bFound = ff.FindNextFile();
   if(!ff.IsDirectory() && !ff.IsDots())
   {
     // get the file name and add it to tha array
     CString strFile = ff.GetFileName();
     arrFiles.Add(strFile);
   }
  }
  return arrFiles.GetSize();
}
Intrebare
Cum enumar fisierele cu o anumita extensie dintr-un folder si din toate subfolderele sale?

Raspuns
Va trebui sa scriem o functie recursiva, ca in exemplul de mai jos.

Exemplu 2

Code: Select all

int CFoo::EnumFilesRec(LPCTSTR pszDir, LPCTSTR pszExtension, CStringArray& arrFiles)
{
  _ASSERTE(NULL != pszDir); // come on, buddy!
  CString strToFind;
  strToFind.Format(_T("%s\\*.*"), pszDir);

  CFileFind ff;
  BOOL bFound = ff.FindFile(strToFind);
  while(bFound)
  {
   bFound = ff.FindNextFile();
   if(!ff.IsDots())
   {
     // get the full path and file name
     CString strFilePath = ff.GetFilePath();
     if(ff.IsDirectory())
     {
      EnumFilesRec(strFilePath, pszExtension, arrFiles);
     }
     else
     {
      if(NULL == pszExtension)
      {
        arrFiles.Add(strFilePath); // add anyway
      }
      else
      {
        int nPos = strFilePath.ReverseFind(_T('.'));
        if(-1 != nPos)
        {
         // extract file extension
         CString strExtension = 
           strFilePath.Right(strFilePath.GetLength() - nPos - 1);
         if(!strExtension.CompareNoCase(pszExtension)) 
         {
           // extension matches, then add to the array
           arrFiles.Add(strFilePath);
         }
        }
      }
     }
   }
  }
  return arrFiles.GetSize();
}
Intrebare
In functia de la exemplul 2 se cauta dupa o anumita extensie. Se poate modifica in asa fel incat sa se faca o cautare dupa wildcards. De exemplu, vrem sa cautam toate fisierele care incep cu "My" si au extensia .doc, .dot, trimitand ca parametru ceva de genul "My*.do?" ?

Raspuns
O metoda ar fi sa folosim doua "cautari", una pentru fisiere si alta pentru subfoldere.

Exemplu 3

Code: Select all

int CFoo::EnumFilesRec(LPCTSTR pszDir, LPCTSTR pszWildcard, CStringArray& arrFiles)
{
  _ASSERTE(NULL != pszDir); // Hmmm... I said this twice!
  CString strToFind;
  CFileFind ff;

  // find files in the current folder
  if(NULL == pszWildcard)
   strToFind.Format(_T("%s\\*.*"), pszDir, pszWildcard);
  else
   strToFind.Format(_T("%s\\%s"), pszDir, pszWildcard);

  BOOL bFound = ff.FindFile(strToFind);
  while(bFound)
  {
   bFound = ff.FindNextFile();
   if(!ff.IsDots() && !ff.IsDirectory())
   {
     // get the full path and file name and add to the array
     CString strFilePath = ff.GetFilePath();
     arrFiles.Add(strFilePath);
   }
   
  }
  
  // find subfolders
  ff.Close(); 
  strToFind.Format(_T("%s\\*.*"), pszDir);
  bFound = ff.FindFile(strToFind);
  while(bFound)
  {
   bFound = ff.FindNextFile();
   if(!ff.IsDots() && ff.IsDirectory())
   {
     // get the full path
     CString strFilePath = ff.GetFilePath();
     // call recursive for each subfolder
     EnumFilesRec(strFilePath, pszWildcard, arrFiles);
   }
  }
  
  return arrFiles.GetSize();
}
Intrebare
Mai sunt si alte metode decat folosind CFileFind?

Raspuns
Da. Controalele combobox si listbox au functia de listare fisiere built-in, folosindu-se mesajele CB_DIR si respectiv LB_DIR. In MFC acestea sunt implementate de metodele CComboBox::Dir si CListBox::Dir.
Functia din exemplul urmator desi pare ciudata prin folosirea unul listbox ascuns si temporar, e destul de simpla si adauga in plus facilitatea de sortare.

Exemplu 4

Code: Select all

int CMyDialog::EnumFilesRec(LPCTSTR pszDir, LPCTSTR pszWildcard, CStringArray& arrFiles,
              bool bSort /*=true*/)
{
  _ASSERTE(NULL != pszDir);
  arrFiles.RemoveAll();

  // create temporary hidden listbox control
  CListBox list;
  DWORD dwStyle = bSort ? (WS_CHILD|LBS_SORT) : (WS_CHILD);
  if(list.Create(dwStyle, CRect(0,0,0,0), this, 0))
  {
   CString strToFind;
   strToFind.Format(_T("%s\\%s"), pszDir, pszWildcard); 
   if(LB_ERR != list.Dir(DDL_ARCHIVE|DDL_EXCLUSIVE, strToFind))
   {
     const int nCount = list.GetCount();
     arrFiles.SetSize(nCount);
     for(int nIndex = 0; nIndex < nCount; nIndex++)
     {
      // transfer listbox contents into the array
      CString strFile;
      list.GetText(nIndex, strFile);
      arrFiles.SetAt(nIndex, strFile);
     }
   }
   list.DestroyWindow(); // thanks! we don't need you anymore.
  }
  return arrFiles.GetSize();
}
<< Back to MFC indexPost Reply