[MFC] Cum punem o imagine in bara de menu?

Despre MFC, ATL si alte biblioteci C++ de la Microsoft (forum moderat)
Post Reply
User avatar
Ovidiu Cucu
Fondator
Fondator
Posts: 3778
Joined: 11 Jul 2007, 16:10
Judet: Iaşi
Location: Iasi
Contact:

[MFC] Cum punem o imagine in bara de menu?

Post by Ovidiu Cucu » 02 Aug 2011, 11:13

Intrebare
Cum punem o imagine in bara de menu a unei aplicatii SDI, MDI sau dialog-based?
Menubar with logo.jpg
Menubar with logo.jpg (13.87 KiB) Viewed 3437 times
Raspuns
O metoda simpla ar fi adaugarea unui item cu stilul MF_BITMAP. Totusi, o metoda mai flexibila in ce priveste pozitionarea si dimensionarea imaginii este sa folosim un item ownerdrawn (cu stilul MF_OWNERDRAW).
 • In editorul de resurse, adaugam un item sa-i zicem ID_LOGO.
 • Scriem o functie care sa faca item-ul ownerdrawn.

  Code: Select all

  void CMainFrame::_ModifyMenu()
  {
    CMenu* pMenu = GetMenu();
    ASSERT(NULL != pMenu);
    VERIFY(pMenu->ModifyMenu(ID_LOGO, MF_BYCOMMAND|MF_OWNERDRAW, ID_LOGO));
  }
 • In clasa ferestrei care contine meniul tratam mesajul WM_DRAWITEM.

  Code: Select all

  void CMainFrame::OnDrawItem(int nIDCtl, LPDRAWITEMSTRUCT lpDIS) 
  {
    switch(lpDIS->CtlType)
    {
    case ODT_MENU:
     _DrawMenuImage(lpDIS->hDC, lpDIS->rcItem);
     break;
    // ...
    }
  	
    CFrameWnd::OnDrawItem(nIDCtl, lpDIS);
  }
 • Implementam functia de desenare. In exemplu de mai jos, imaginea se deseneaza in partea din dreapta a barei de menu.
  Exemplu

  Code: Select all

  void CMainFrame::_DrawMenuImage(HDC hDC, const RECT& rcItem)
  {
    // window and memory DC for drawing
    CDC* pDC = CDC::FromHandle(hDC);
    CDC dcMem;
    dcMem.CreateCompatibleDC(pDC);
  
    // load bitmap image and select it in the memory DC
    CBitmap bmpImage;
    bmpImage.LoadBitmap(IDB_LOGO);
    CBitmap* pOldBitmap = (CBitmap*)dcMem.SelectObject(&bmpImage);
  
    // get the bitmap size
    BITMAP bmp;
    bmpImage.GetBitmap(&bmp);
    const int nBmpWidth = bmp.bmWidth;
    const int nBmpHeight = bmp.bmHeight;
  
    // calculate drawing image size and position
    const int nImgHeight = rcItem.bottom - rcItem.top;
    const int nImgWidth = (int)(((double)nImgHeight / nBmpHeight) * nBmpWidth);
    CRect rcClient;
    GetClientRect(rcClient);
    int nImgXPos = rcClient.Width() - nImgWidth;
    const int nImgYPos = rcItem.top;
  
    // special case for maximized MDI child frames
    if(this->IsKindOf(RUNTIME_CLASS(CMDIFrameWnd)))
    {
     BOOL bMaximized = FALSE;
     ((CMDIFrameWnd*)this)->MDIGetActive(&bMaximized);
     if(bMaximized)
     {
       const int nXButton = ::GetSystemMetrics(SM_CXSMSIZE);
       nImgXPos -= 4 * nXButton + 1;
     }
    }
  
    // blit the bitmap in the window DC 
    const int nOldMode = pDC->SetStretchBltMode(HALFTONE);
    pDC->StretchBlt(nImgXPos, nImgYPos, nImgWidth, nImgHeight, 
     &dcMem, 0, 0, nBmpWidth, nBmpHeight, SRCCOPY);
  
    // restore DC and free GDI objects
    pDC->SetStretchBltMode(nOldMode);
    dcMem.SelectObject(pOldBitmap);
  }
 • In fine, apelam functia _ModifyMenu. Pentru o aplicatie SDI se poate face in CMainFrame::OnCreate iar la una dialog-based in OnInitDialog.

  Code: Select all

  int CMainFrame::OnCreate(LPCREATESTRUCT lpCreateStruct)
  {
    // ...
    _ModifyMenu();
    return 0;
  }

  Code: Select all

  BOOL CMainDialog::OnInitDialog()
  {
    // ...
    _ModifyMenu();
    return TRUE;
  };
  Intr-o aplicatie MDI e putin mai complicat, pentru ca meniurile se incarca dinamic in functie de documentul activ. Un loc de unde s-ar putea apela _ModifyMenu este in functia virtuala OnUpdateFrameTitle.

  Code: Select all

  void CMainFrame::OnUpdateFrameTitle(BOOL bAddToTitle)
  {
    _ModifyMenu();
    CMDIFrameWnd::OnUpdateFrameTitle(bAddToTitle);
  }


Vezi si << Back to MFC indexPost Reply