Cand si de ce folosim ptr_fun, mem_fun si mem_fun_ref

zlatomir, 15.10.2010

Acest articol explica folosirea functiilor ptr_fun, mem_fun si mem_fun_ref din biblioteca standard.

Implementarea unei clase range in STL

Mugurel Nechita, 24.09.2008

Acest articol prezinta implementarea claselor generice nms::range, care ofera functii specifice operatiilor pe intervale de valori, si nms::netrange, care incapsuleaza o instanta a clasei range particularizata la tipul u_long si care opereaza cu intervale de adrese IP.

Pointeri smart in TR1

Marius Bancila, 08.07.2008

Acest articol prezinta noile adaugari la biblioteca standard legate de managementul memoriei, si anume clasele shared_ptr si weak_ptr, reprezentand o imbunatatire majora fata de auto_ptr. shared_ptr se bazeaza pe numararea referintelor si poate fi folosit cu containere STL, tipuri polimorfice si tipuri incomplete, iar weak_ptr este menit sa rezolve problema dependintelor circulare intampinata de shared_ptr.

Expresii regulate in TR1

Marius Bancila, 17.06.2008

Ofera o privire de ansamblu asupra claselor si algoritmilor din TR1 pentru expresii regulate.

Generatoarele de numere aleatoare din TR1

Marius Bancila, 12.06.2008

Acest articol descrie generatoarele de numere aleatoare si distributiile definite in headerul <random> si exemplifica modul de folosire al acestora.

Containere neordonate in TR1

Marius Bancila, 04.06.2008

Acest articol explica particularitatile containerelor neordonate din implementarea TR1 oferita de Microsoft prin VC++ 2008 Feature Pack, si trece in revista cele mai importante operatii pe aceste containere.

Clasa tuple din TR1

Marius Bancila, 03.06.2008

Explica modul de folosire a clasei tuple si a altor clase si functii din headerul cu acelasi nume din implementarea TR1 lansata de Microsoft cu VC++ 2008 Feature Pack.

Clasa array din TR1

Marius Bancila, 02.06.2008

Explica modul de folosire a clasei array din TR1 lansat de Microsoft cu VC++ 2008 Feature Pack.


Mergi la articolele anterioare | urmatoare